VOLEJTE: +420 605 375 134

Strategie a bezpečnost

Strategie a bezpečnost

Každá zdravá firma by měla mít určitou strategii. A to nejen v IT, ale i v ostatních oblastech své činnosti. IT strategie se musí těm ostatním oblastem přizpůsobovat, protože by měla být jejich nedílnou součástí.

A tak by měla reagovat na požadavky firmy - například pokud se zjistí, že je třeba pořídit informační systém, musí se tomu přizpůsobit IT strategie. Navíc firemní IT strategie jde ruku v ruce s bezpečností dat ve firmě. Pokud nemáme jasně daná pravidla zacházení s takovými daty, nesmíme se pak divit, že o ně můžeme přijít - ať už neúmyslně nebo s určitým záměrem.

Řekněme tedy, že IT strategie je něco, co by mělo napomáhat rozvoji firmy. Mnohdy se taková strategie nechá udělat někomu externímu, který potom zpracuje tlustý svazek nic neříkajících tabulek a schémat. Osud takových svazků je potom jasný.

My jdeme jinou cestou - společně s vedení firmy se poradíme, vyslechneme jejich vize a nápady, zhodnotíme momentální situaci a uděláme jednoduchou rozvahu. V té navrhneme, co je třeba realizovat hned, co bude třeba udělat později a co odložíme, až budeme mít výsledky. Není naším cílem dělat věci složitě, naopak chceme, aby naše doporučení byla jasná a průhledná.

Pokud tedy přemýšlíte, jak IT zapadne do vizí a cílů Vaší firmy a jak by se mělo dál rozvíjet, jsme přiraveni Vám s tím pomoci.